Analytic
Hotline: 08887 08817

Giải pháp nào cho tham nhũng vặt?

Tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên là cần thiết để hạn chế hiện tượng tham nhũng vặt. Tuy nhiên, điều này là không đơn giản với bộ máy hành chính cồng kềnh của Việt Nam.