Cần “hình sự hóa hành vi làm giá chứng khoán”

Quang Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERĐề xuất này được Nhóm Công tác Thị trường vốn đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ năm 2017.

Cần “hình sự hóa hành vi làm giá chứng khoán”
Ông Dominic Scriven, Trưởng nhóm Thị trường vốn phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ năm 2017

Theo đó, để đảm bảo một thị trường chứng khoán lành mạnh, minh bạch, và phù hợp với thông lệ quốc tế Luật Chứng khoán sửa đổi cần, hình sự hóa các hành vi làm giá, thao túng, hoặc kiểm soát giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán mà không dựa trên giá trị có thực của công ty.

Nhóm cũng đề xuất nên trao quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được điều tra và khởi tố những hành vi nói trên.

Ngoài đề xuất nói trên, Nhóm Công tác Thị trường vốn còn đưa ra bốn ý kiến khác, bao gồm:

Luật Chứng khoán cần sửa theo hướng phân định rõ đối tượng điều chỉnh của Luật Chứng khoán và Luật Đầu tư.

Luật Chứng khoán cần quy định rõ ràng rằng luật này sẽ điều chỉnh:

- Ngành nghề đầu tư, kinh doanh chứng khoán, những hạn chế, điều kiện và những quy định cấm trong ngành nghề đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

- Trình tự, thủ tục đầu tư, kinh doanh liên quan đến chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, công ty đại chúng và các quỹ đầu tư; và

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, công ty đại chúng và các quỹ đầu tư.

Luật Chứng khoán sửa đổi cần luật hóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam để tạo sự ổn định và tin tưởng cho các nhà đầu tư theo phương thức tiếp cận mới như sau:

- Cho phép sở hữu nước ngoài lên đến 100% tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ [như đang được quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Nghị định 60/2015/NĐ-CP], các công ty đại chúng và các quỹ đầu tư trừ trường hợp bộ luật, luật, hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định cụ thể và rõ ràng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài nhỏ hơn; và

- Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng và các quỹ đầu tư thành lập tại Việt Nam, được coi là nhà đầu tư trong nước không kể tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty và các quỹ này.

Với Quỹ hưu trí tự nguyện

Chính sách ưu đãi thuế cho việc đóng góp vào quỹ chưa phù hợp mặc dù chính sách thuế chính là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của các quỹ hưu trí tự nguyện này. Chính sách thuế hiện tại cho phép miễn trừ tối đa 1 triệu đồng/tháng áp dụng đối với cả người lao động và người sử dụng lao động không tạo được động lực và không đủ hấp dẫn để người lao động và người sử dụng lao động tham gia quỹ hưu trí tự nguyện.

Tăng mức phạt đối với vi phạm quy định về quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng

- Mức phạt vi phạm áp dụng cho hành vi vi phạm quy định về quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng là chưa phù hợp. Ví dụ, mức phạt 50 mươi triệu đồng cho vi phạm quy định về xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan áp dụng đối với một giám đốc của một công ty niêm yết là quá thấp;

- Chính phủ cần tăng mức phạt vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định về quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng lên 100 triệu đồng hoặc 10 giá trị giao dịch vi phạm, tùy số tiền nào lớn hơn.