Analytic
Hotline: 08887 08817

Các công ty khổng lồ trên thế giới chấm điểm nhân viên như thế nào?

Diễn đàn quản trị - 08:11, 07/10/2017

Những Google, GE, Deloitte... đang quản lý nhân sự, đánh giá nhân viên theo công thức nào?

Quản trị con người: 'Doanh nghiệp Việt cần tránh copy một cách máy móc'

Diễn đàn quản trị - 13:14, 29/09/2017

Trên thế giới có nhiều phương pháp và mô hình quản lý con người để mang lại hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cần tránh copy một cách máy móc nếu không muốn “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.

Chấm điểm nhân viên: Công thức Jack Welch và gia vị Trần Kim Thành

Diễn đàn quản trị - 08:00, 23/09/2017

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nguồn lực hạn chế sẽ khó khăn hơn trong việc ứng dụng những nguyên tắc này.

Chấm điểm nhân viên: Nỗi đau của nhà quản lý

Diễn đàn quản trị - 10:03, 21/09/2017

Hiện có nhiều tập đoàn lớn loại bỏ hệ thống chấm điểm nhân viên bằng một con số quen thuộc.