Analytic
Hotline: 08887 08817

Công ty bất động sản góp vốn kinh doanh cầm đồ

Công ty Vincoland là cổ đông góp 30% vốn thành lập hệ thống cầm đồ T99. Vicoland nổi lên trong lĩnh vực bất động sản nhà thu nhập thấp, gần đây, chuyển sang lĩnh vực bất động sản nghĩ dưỡng với thương hiệu Risemount với một số dự án lớn tại miền Trung.