Đâu là điểm sáng của sản xuất công nghiệp năm 2021?

Hoài Anh - 20:49, 31/12/2021

TheLEADERĐóng góp nhiều nhất vào mức tăng chung của ngành công nghiệp, lĩnh vực chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng 6,37% trong năm nay.

Sản xuất công nghiệp trong quý IV/2021 khởi sắc ngay sau khi các địa phương thực hiện Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từ ngày 11/10 với tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt 6,52% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82% so với năm 2020 (quý I tăng 6,44%; quý II tăng 11,18%; quý III giảm 4,4%).

Chế biến, chế tạo là điểm sáng của sản xuất công nghiệp năm 2021
Tốc độ tăng/giảm chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 so với năm trước.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng mạnh nhất 6,37% (quý I tăng 8,9%; quý II tăng 13,35%; quý III giảm 4,09%; quý IV tăng 7,96%), góp gần 1,61 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,24%, đóng góp 0,19 điểm phần trăm.

Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm.

Riêng ngành khai khoáng giảm 6,21% (do sản lượng khai thác dầu thô giảm 5,7% và khí đốt tự nhiên giảm 19,4%), làm giảm 0,23 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Năm 2021, chỉ số sản xuất của một số ngành trọng điểm thuộc ngành công nghiệp cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu là sản xuất kim loại (22%); sản xuất xe có động cơ (10,2%); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (9,6%).

Tiếp sau đó là khai thác than cứng và than non; dệt; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất trang phục.

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm, trong đó mạnh nhất là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (17%); khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị; thoát nước và xử lý nước thải; khai thác quặng kim loại.

Chế biến, chế tạo là điểm sáng của sản xuất công nghiệp năm 2021 1
Tốc độ tăng/giảm của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, bao gồm thép cán (tăng 33,5%); linh kiện điện thoại (tăng 29,5%); xăng dầu (14,4%).

Các sản phẩm khác cũng ghi nhận tốc độ tăng hai chữ số là sữa bột, khí hóa lỏng LPG, sắt thép thô.

Trong khi đó, một số sản phẩm cho thấy sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, bao gồm tivi (38,6%); khí đốt thiên nhiên dạng khí (19,4%); bia (7%).

Xét theo địa phương, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 của 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 10 địa phương tăng cao, dẫn đầu là Ninh Thuận với gần 24,6%.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận mức dịch chuyển tích cực là Đắk Lắk, Gia Lai, Hải Phòng, Bình Phước, Thanh Hóa.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP năm 2021 so với cùng kỳ năm trước giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chủ yếu ở khu vực phía Nam như TP.HCM, Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp.

Mặt khác, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng ghi nhận tích cực khi tăng 4,5% so với năm 2020 (năm trước tăng 3,3%).

Tại thời điểm 31/12/2021, chỉ số tồn kho của ngành này ước tính tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 21,9% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm trước tăng 25,3%).

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân năm 2021 là 79,1% (năm 2020 là 71,9%).

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/12/2021 tăng 1,7% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,9% so với cùng thời điểm năm trước.