Đầu tư công lĩnh vực tài nguyên môi trường gặp khó

Thái Bình - 20:09, 17/10/2020

TheLEADERTình hình triển khai các dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và môi trường đang gặp nhiều vướng mắc dẫn tới tỷ lệ giải ngân rất thấp.

Đầu tư công lĩnh vực tài nguyên môi trường gặp khó
Đến hết quý III vừa qua, các dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và môi trường mới giải ngân được dưới 30% kế hoạch.

Liên quan tới thực hiện vốn đầu tư công năm 2020, Bộ Tài nguyên và môi trường đã giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh hai lần trong tháng 4 và tháng 6/2020.

Hiện bộ này đang tổng hợp để điều chỉnh cho một số dự án có khả năng giải ngân trong năm nay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chuyển trả lại ngân sách nhà nước khoảng 330 tỷ đồng vốn nước ngoài trong tháng 6/2020.

Bộ đã báo cáo Chính phủ đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trong tháng 8/2020 để xử lý dứt điểm một số dự án đã hoàn thành, đã thực hiện khối lượng nhưng còn thiếu vốn, tuy nhiên, đến nay chưa được phê duyệt.

Về tình hình giải ngân, đến hết quý III vừa qua, các dự án mới giải ngân được 429,406 tỷ đồng - đạt 28,76% kế hoạch được giao.

Trong đó, vốn thuộc kế hoạch năm 2019 không giải ngân hết, kéo dài sang năm 2020 (gồm vốn ngân sách trung ương và vốn nhà đất): Giải ngân 109,104 tỷ đồng tương đương 52,46%. Vốn ngân sách trung ương năm 2020 được giao (1.285,141 tỷ đồng gồm vốn trong nước 665,341 tỷ đồng và vốn nước ngoài 619,8 tỷ đồng) giải ngân được 320,302 tỷ đồng (đạt 24,92%).

Nhìn chung, tình hình triển khai các dự án đầu tư công của Bộ Tài nguyên và môi trường gặp nhiều vướng mắc dẫn tới tỷ lệ giải ngân rất thấp (gồm nguồn vốn năm 2019 chuyển sang, vốn thuộc kế hoạch năm 2020 và nguồn vốn bán chuyển nhượng cơ sở nhà đất của bộ).

Những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố. Điển hình, nhiều đơn vị còn lúng túng trong xử lý vướng mắc về giao đất, thủ tục lựa chọn thiết bị công nghệ, tổ chức lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh dự án nên triển khai chậm.

Một số dự án chiếm tỷ trọng vốn nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tổ chức những gói thầu chính, hạng mục công việc chính có ý nghĩa quyết định tiến độ dự án. Đồng thời, các nhiệm vụ quy hoạch phần lớn chưa triển khai công tác giải ngân.

Được biết, bộ này đã tổng hợp xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết đã phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án, tuy nhiên đến nay mới có 3 dự án trình phê duyệt, còn lại 15 dự án chưa trình bộ phê duyệt.

Do vậy khó có khả năng hoàn thành phê duyệt trước ngày 31/10/2020 để có căn cứ phân bổ vốn năm 2021.

Ở hạng mục quyết toán dự án hoàn thành, ghi nhận 7 trường hợp và đang thẩm định 1 trường hợp.

Hiện tại, còn 8 dự án đến thời hạn quyết toán nhưng chưa trình phê duyệt quyết toán, trong đó một số dự án đã quá thời hạn rất lâu. 

Cụ thể: Tổng cục khí tượng thủy văn 2 dự án (chậm dưới 2 năm, tổng mức đầu tư hơn 640 tỷ đồng), Cục Quản lý tài nguyên nước 1 dự án, Thanh tra bộ 1 dự án (chậm trên 2 năm), Viện Khoa học địa chất và khoáng sản 1 dự án, Sở Tài nguyên và môi trường Hải Dương 1 dự án (chậm trên 2 năm)...