Analytic
Hotline: 08887 08817

Bà đỡ của những cánh én kiên cường

Chỉ có những con người bất bình thường mới làm những điều khác thường theo tiếng gọi từ bên trong và lựa chọn bước vào một hành trình ít ai dám dấn thân để rồi trở thành người tiên phong mở đường dẫn lối.

Kym Việt: Kiên tâm với ước vọng thay đổi cuộc sống người khuyết tật

Gần 10 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp xã hội Kym Việt đỡ trở thành bệ đỡ cho nhiều người khuyết tật để họ có thể tự tin làm chủ cuộc đời và cống hiến cho xã hội.

Dấu ấn kiên cường của doanh nghiệp xã hội KOTO

Kiên cường là từ khóa của doanh nghiệp xã hội KOTO, trong suốt 23 năm hình thành và phát triển, suốt hơn 2 năm đương đầu với dịch bệnh, vẫn duy trì niềm lạc quan để thực hiện cam kết với cộng đồng.

20 năm dấu ấn doanh nghiệp xã hội đầu tiên của Việt Nam

Nhà sáng lập KOTO đang tham vọng xây dựng trường học, khu ký túc xá cũng như một chương trình đào tạo nâng cao nhằm hỗ trợ cựu học viên thực hiện ước mơ phát triển sự nghiệp theo mảng nhà hàng khách sạn.

Doanh nghiệp xã hội vượt bão Covid

Sứ mệnh tạo tác động xã hội, niềm tin vào những điều đang làm và những cách thức sáng tạo, thích nghi là ba trụ cột để tiếp sức cho các doanh nghiệp trong đại dịch.

Doanh nghiệp xã hội kỳ vọng chính sách

Bên cạnh những nỗ lực tự thân, các doanh nghiệp xã hội rất cần những hỗ trợ sát sườn hơn về chính sách để có thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng, thích ứng với bối cảnh mới và tiếp tục kiên định với sứ mệnh vì cộng đồng.

Củng cố sức khoẻ tinh thần ở doanh nghiệp xã hội

Làm lãnh đạo, kinh doanh hay bất cứ việc gì đều cần có lòng trắc ẩn bởi nó là yếu tố cốt lõi chi phối mọi đường đi, cách thức, giá trị của doanh nghiệp và cá nhân lãnh đạo.

Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp tạo tác động ở Canada

Doanh nghiệp tạo tác động xã hội ở Canada đã phát triển mạnh mẽ, góp sức giải quyết nhiều vấn đề của xã hội và ngày càng được ghi nhận sau hành trình 10 năm phát triển.

Hành trình doanh nhân của người phụ nữ mắc bệnh xương thủy tinh

Không thể đi lại, vận động như bình thường nhưng chị Nguyễn Thị Thu Thương không chịu đầu hàng số phận, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thành lập doanh nghiệp, trao đi cơ hội làm chủ cuộc đời cho những người có hoàn cảnh tương tự.

Câu chuyện khởi nghiệp phi thường của những người đặc biệt

Có những người sinh ra với một cơ thể đặc biệt, vươn lên với một ý chí đặc biệt nhằm lan tỏa những giá trị tích cực, có ích cho xã hội và giúp đỡ những hoàn cảnh cũng đặc biệt như họ.