DongA Bank tăng vốn để bù đắp thua lỗ

Trần Anh - 11:10, 27/09/2019

TheLEADERTheo công ty kiểm toán EY, ngân hàng cần bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ đạt mức tối thiểu bằng vốn pháp định là 3.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, dự kiến tổ chức vào ngày 12/10/2019. Trong đó, DongA Bank đã công bố tờ trình về phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ của ngân hàng.

Ngân hàng cho biết, theo số liệu đã kiểm toán của EY, tính đến hết năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của DongA Bank có lỗ lũy kế, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm. Vì vậy, ngân hàng cần bổ sung vốn điều lệ, đảm bảo ngân hàng có giá trị thực của vốn điều lệ đạt mức tối thiểu bằng vốn pháp định là 3.000 tỷ đồng.

Về phương án tăng vốn điều lệ, căn cứ theo tình hình hoạt động hiện nay, DongA Bank chỉ có thể thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ.

Tuy nhiên, với điều kiện hiện tại, ngân hàng này cũng không thể thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu vì không đáp ứng các điều kiện hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

Do đó, DongA Bank chỉ có thể chọn hình thức phát hành còn lại là chào bán cổ phần riêng lẻ. Ngân hàng dự kiến sẽ chào bán với giá 10.000 đồng/cp cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

DongA Bank không đưa ra con số cụ thể cho đợt chào bán này. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ chào bán đủ số lượng cổ phần để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ đáp ứng tối thiểu bằng mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên DongA Bank tổ chức họp ĐHĐCĐ sau 4 năm kể từ khi bị NHNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt tháng 7/2015. Đây cũng là thời điểm nguyên Tổng giám đốc Trần Phương Bình bị bắt.

Sau khi bị đưa vào diện kiểm soát, toàn bộ cổ đông ngân hàng không được chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng. Trong trường hợp đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét việc chuyển nhượng cổ phần trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát đặc biệt. Ngân hàng cũng đã hoàn trả tiền các cổ đông đã nộp trong đợt ngân hàng tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.