Analytic
Hotline: 08887 08817

Gần 80% nhà máy dệt may không tuân thủ giờ làm thêm

Bên cạnh những kết quả tích cực trong cải thiện môi trường làm việc cho công nhân, các nhà máy dệt may vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.

Chính phủ giữ khung làm việc 48 giờ/tuần và nghỉ thêm Ngày gia đình Việt Nam

Hiện hầu hết các nước trong khu vực ASEAN đều đang thực hiện tuần làm việc 48 giờ, vì vậy, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét trước mắt giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường 48 giờ/tuần như quy định hiện hành.

Nhiều doanh nghiệp đề xuất tăng số giờ làm thêm cho người lao động

Theo đại diện nhiều doanh nghiệp, giới hạn làm thêm giờ của Việt Nam khắt khe hơn rất nhiều so với các nước khác. Việc này sẽ làm giảm tính cạnh tranh của Việt Nam và hạn chế sự phát triển các ngành công nghiệp, chế tạo,…