Analytic
Hotline: 08887 08817

Gojek quyết tâm tiến vào thị trường gọi xe 4 bánh tại Hà Nội

Cho đến nay, GoCar Protect vẫn là dịch vụ gọi xe công nghệ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đưa ra các tiêu chuẩn cao về an toàn sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.