Analytic
Hotline: 08887 08817

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên

Là một trong những chương trình điểm nhấn của Bộ giáo dục và đào tạo hàng năm, ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ V (SV – STARTUP) sẽ được tổ chức vào ngày 25-26/3/2023 tại Đại học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.