Analytic
Hotline: 08887 08817

Thủ tướng khẳng định Việt Nam thực hiện thành công 'mục tiêu kép'

Thủ tướng khẳng định đến thời điểm này Việt Nam đã đạt được "mục tiêu kép" trong phòng chống dịch Covid-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Việt Nam cần tạo việc làm mới cho hơn 1,1 triệu người vào năm 2020

Năm 2020, Việt Nam phải tạo việc làm mới cho hơn 1,1 triệu người. Theo Thủ tướng, Chính phủ luôn nhất quán với quan điểm: Không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai bị đặt ngoài lề của sự phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Không được chủ quan, say sưa với thắng lợi'

Trước những kết quả kinh tế, xã hội đã đạt được trong năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, không được chủ quan, say sưa với thành tích bởi đất nước còn đứng trước nhiều khó khăn.