Hà Nội sẽ cải tạo 10 chung cư cũ trong 5 năm tới

Nguyễn Cảnh - 09:56, 26/09/2021

TheLEADERGiai đoạn 2021-2025, TP. Hà Nội sẽ lựa chọn 10 khu chung cư cũ để cải tạo, xây dựng lại với nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng.

Hà Nội sẽ cải tạo 10 chung cư cũ trong 5 năm tới
Hơn 10 năm qua, bài toán cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ tại địa bàn Hà Nội vẫn chưa có lời giải

Tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, 100% đại biểu có mặt đã thông qua nghị quyết về chủ trương ban hành “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội”.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến năm 2020, thành phố có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư (trong đó 34 khu có diện tích đất từ 2ha trở lên và 42 khu có diện tích đất dưới 2ha) và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954 (hiện đang tiếp tục rà soát tại các quận cập nhật vào danh mục dự kiến bổ sung).

Hầu hết chung cư cũ đã hết niên hạn sử dụng, bộc lộ nhiều hạn chế trong quản lý, vận hành và khai thác sử dụng. Qua quá trình sử dụng, sửa chữa cơi nới tự phát, chung cư cũ và hạ tầng kèm theo đã bị biến đổi cấu trúc, hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản người dân.

Quá trình triển khai rà soát, đánh giá toàn bộ các chung cư cũ theo các mức tình trạng kỹ thuật để lựa chọn kiểm định đối với chung cư cũ có dấu hiệu nguy hiểm cấp độ D; kết quả rà soát có 42 chung cư mức 1, có 1.449 chung cư mức 2, có 88 chung cư mức 3, có 25 nhà còn lại đã được cải tạo, sửa chữa bảo đảm an toàn cho người sử dụng; đã tổ chức kiểm định 401 chung cư (gồm cấp B có 148 chung cư; cấp C có 245 chung cư, cấp D có 8 chung cư, trong đó có 2 nhà cấp D đã hoàn thành cải tạo, xây dựng lại và đưa vào sử dụng là C1 Thành Công và B6 Giảng Võ).

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai, UBND thành phố dự kiến triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025; ưu tiên kiểm định trước đối với chung cư cũ nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ, chung cư hư hỏng nặng. Hiện nay đã hoàn thành việc rà soát, xây dựng danh mục.

Đề án phấn đấu hoàn thành công tác kiểm định cho tất cả các chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội hoàn thành trong quý II/2023 chia làm 4 đợt cụ thể.

Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang được Sở Xây dựng nghiên cứu lập trên cơ sở Kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định nhà chung cư cũ, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2021.

Trong đó, lập danh mục chung cư cũ cần thực hiện cải tạo, xây dựng lại đồng bộ, toàn diện với 3 nhóm: Các dự án đang triển khai (chuyển tiếp từ giai đoạn trước 2021); nhóm dự kiến khởi công giai đoạn 2021-2025; nhóm thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai tiếp theo.

Lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu chung cư cũ giai đoạn 2021-2025; trong đó, lựa chọn 6 khu có tính khả thi cao như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân... và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ; Thành Công; Ngọc Khánh; Bộ Tư pháp). Đôn đốc 14 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai; Rà soát bổ sung triển khai đối với nhà chung cư đơn lẻ cấp D..., thông tin từ ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.

Báo cáo thẩm tra, Phó trưởng ban đô thị HĐND TP. Hà Nội Trần Hợp Dũng cho biết, hạ tầng của nhiều khu chung cư cũ không đáp ứng được yêu cầu sử dụng. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, việc sử dụng chung công trình phụ trợ không đủ điều kiện tại nhà chung cư cũ là nguyên nhân dẫn tới việc lây nhiễm dịch bệnh cao trong cộng đồng.

Thực tiễn trên đòi hỏi TP. Hà Nội cần cấp thiết hoàn thành công tác kiểm định, đánh giá chất lượng chung cư cũ, di chuyển người dân tại chung cư nguy hiểm, hư hỏng nặng đến nơi ở tạm cư để đảm bảo an toàn. 

Đồng thời, cần phải có kế hoạch triển khai đồng bộ quy hoạch, đầu tư xây dựng lại, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị khu vực chung cư cũ, nhằm nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phục vụ tái định cư, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, cũng như giá trị kiến trúc cảnh quan, hướng tới phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại, bền vững, đáp ứng được yêu cầu phát triển mới.

Trước đó, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU về đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Theo đó, ban chấp hành Đảng bộ thành phố đồng ý về chủ trương đối với nội dung đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đề xuất của ban cán sự Đảng UBND thành phố. 

Để đề án tiếp tục được hoàn thiện hơn và đảm bảo khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, giao ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát lại kết cấu bảo đảm sự phù hợp giữa tên gọi và nội dung trong từng chương cũng như tính thống nhất, đồng bộ, logic với quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 69/2001/NĐ-CP ngày 15/72021 của Chính phủ để hoàn thiện báo cáo, dự thảo đề án trình kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố khóa XVI xem xét, quyết nghị theo quy định.

Nghị quyết cũng lưu ý đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiểm định, đánh giá toàn diện hiện trạng các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các khu chung cư cũ đã xuống cấp, quá niên hạn sử dụng để bảo đảm các số liệu được nêu trong Đề án có tính chính xác, phản ánh đúng thực tế chất lượng của các khu chung cư cũ, làm cơ sở tổng hợp đầy đủ các chung cư cũ vào trong các kế hoạch triển khai cụ thể.