Hà Nội thành lập, mở rộng tới 20 cụm công nghiệp mới năm 2022

Phương Anh - 09:17, 21/03/2022

TheLEADERTheo kế hoạch, trong năm 2022, Hà Nội sẽ tiếp tục khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 41 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập trước đó, cùng với thành lập, mở rộng tới 20 cụm công nghiệp mới.

UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 41 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2019 – 2020; thành lập, mở rộng 15 – 20 cụm công nghiệp mới.

Cùng với đó, bổ sung bốn cụm công nghiệp mới vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được quản lý hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 100% cụm công nghiệp xây mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Bên cạnh đó, phấn đấu 100% các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đang hoạt động, như giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, trong hàng rào các cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo chức năng nhiệm vụ.

Cùng với đó, phối hợp chuyển đổi mô hình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đối với các cụm công nghiệp do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư…

Theo kế hoạch, UBND các quận, huyện, thị xã có cụm công nghiệp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn và thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; phối hợp với các sở, ngành để giải quyết các nội dung vướng mắc theo thẩm quyền; đề xuất báo cáo UBND thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.

Đồng thời, quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất xử lý vi phạm (nếu có)...

Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ khởi công các cụm công nghiệp trên địa bàn đã được phê duyệt; rà soát các cụm công nghiệp chậm triển khai để báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định hiện hành…

Chủ đầu tư các cụm công nghiệp cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quyết định thành lập, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ khởi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ quy định.

Ngoài ra, chủ động kêu gọi, thu hút, tiếp nhận dự án đầu tư vào cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch chi tiết và ngành nghề đã được phê duyệt bảo đảm đúng quy định; ưu tiên các nhà đầu tư, dự án sử dụng công nghệ mới, kỹ thuật cao, các hộ sản xuất tại các làng nghề, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường…