Analytic
Hotline: 08887 08817

Đại gia rượu ngoại Diageo nhận trái đắng với vodka Hà Nội

Báo cáo thường niên của Diageo năm 2015 cho hay công ty phải trích lập 41 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 1.200 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào Halico.

Hãng rượu vodka Hà Nội thua lỗ kéo dài

Chi phí sản xuất gia tăng, thuế thiệu thụ đặc biệt tăng trong khi phải cạnh tranh khốc liệt với các hãng rượu khác, Halico đang kéo dài tình trạng thua lỗ sang năm thứ 3 liên tiếp.