HDBank trả cổ tức và thưởng cổ phiếu 65%

Lam Giang - 08:06, 14/06/2020

TheLEADERNăm ngoái HDBank đạt lợi nhuận hơn 5.000 tỷ đồng và đặt mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm nay.

HDBank trả cổ tức và thưởng cổ phiếu 65%
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông HDBank 2020.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 13/6.

Theo báo cáo tại Đại hội cổ đông của Ban lãnh đạo ngân hàng, năm 2019 HDBank ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng tài sản HDBank đạt 229.477 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.018 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2018. Tổng dư nợ tín dụng đạt 153.004 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018, trong đó mảng tín dụng xanh thể hiện vai trò tiên phong của HDBank hiện nay. 

Tổng huy động vốn đạt 203.869 tỷ đồng. HDBank tiếp tục giữ tỷ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành với 1,36% bao gồm tài chính tiêu dùng, trong đó nợ xấu riêng lẻ ngân hàng chỉ 0,98%.

Đến cuối năm 2019, quy mô hoạt động của HDBank đã được mở rộng lên tới 286 điểm giao dịch, cùng với đó là ngân hàng có mạng lưới điểm giao dịch tài chính phủ rộng khắp cả nước với hơn 17.000 điểm giao dịch tài chính. Số lượng cán bộ công nhân viên đạt hơn 14.500 người.

Ngoài ra, Đại hội cổ đông HDBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính gồm tổng tài sản đạt 305.372 tỷ đồng, tăng 33% so với 2019; huy động vốn đạt 275.246 tỷ đồng, tăng 35%; dư nợ tín dụng lên 177.970 tỷ đồng. 

Theo đó, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 13% so với năm 2019. Các hệ số khả năng sinh lời ROA và ROE sẽ tiếp tục được giữ mức cao, lần lượt 1,69% và 20,02%.

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, HDBank sẽ chú trọng tăng thu nhập dịch vụ, ngân hàng số, các sản phẩm bán chéo tới khách hàng các đơn vị trong hệ sinh thái và đối tác chiến lược; cung cấp sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng.

Các cổ đông HDBank đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Theo đó, cổ đông HDBank sẽ được nhận gồm 50% cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ phiếu thưởng, tổng cộng lên tới 65%.

HDBank cũng xác định 2020 là năm đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trên nền tảng big data, đồng thời thực hiện số hóa quy trình, kênh phân phối, sản phẩm dịch vụ và toàn bộ hoạt động ngân hàng, là một bước đổi mới quyết định trong điều kiện thế giới bước vào giai đoạn về kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế, bình thường mới đời sống xã hội.