Analytic
Hotline: 08887 08817

Đam mê liệu có đủ để khởi nghiệp thành công?

Thành công được ví như một tảng băng trôi. Chúng ta chỉ nhìn thấy được 10% bề nổi của tảng băng ấy, nhưng 90% còn lại mới thực sự là những gì làm nên nó.

Giải bài toán hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Việt Nam nằm trong nhóm nước có tinh thần khởi nghiệp cao nhất thế giới, tuy nhiên khả năng hiện thực hoá các ý tưởng sáng tạo lại thấp hơn rất nhiều.