HNX: Tổng lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản giảm tới 79%

Trần Anh - 14:05, 24/08/2020

TheLEADERTheo thống kê của Sở GDCK Hà Nội, bất động sản, nông nghiệp và khai khoáng là những ngành có doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận mạnh nhất trong quý 2/2020.

Theo thống kê của Sở GDCK Hà Nội, số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý 2/2020 là 348 công ty (không bao gồm 9 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán). Tính đến ngày 17/8/2020, đã có 343 công ty công bố báo cáo tài chính quý 2/2020.

Kết quả báo cáo tài chính tự lập quý 2/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX cho thấy 268 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 11.381 tỷ đồng, giảm 1,14% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 10.669 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Có 5/11 ngành có kết quả kinh doanh có lãi tăng so với cùng kỳ và hai ngành có mức tăng tổng lợi nhuận cao nhất là ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú, ăn uống và ngành Tài chính. Trong đó, ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 56,8% (tương ứng 115,2 tỷ đồng) và ngành Tài chính tăng 11,7% (605,8 tỷ đồng).

Ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú, ăn uống mặc dù có lợi nhuận tăng mạnh nhất, tuy nhiên chỉ 17/48 doanh nghiệp trong ngành này có lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với năm 2019. Các công ty có lợi nhuận tăng mạnh nguyên nhân được cho là do thoái vốn đầu tư. Còn lại 31/48 doanh nghiệp trong ngành này có kết quả kinh doanh giảm.

Các ngành có tổng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất là ngành Bất động sản (giảm 79,4%), ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (giảm 46,9%), ngành Khai khoáng và Dầu khí (giảm 12,6%).

Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp phải gánh chịu tác động do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Mặc dù ngành Bất động sản là ngành ghi nhận tổng lợi nhuận giảm mạnh nhất, tuy nhiên, cũng có một số ít doanh nghiệp ngành này có kết quả kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm 2020 do đủ điều kiện ghi nhận doanh thu vào kết quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ là 74 doanh nghiệp với tổng giá trị lỗ 6 tháng đầu năm 2020 là 711,9 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Có 6/11 ngành có tổng lỗ 6 tháng đầu năm 2020 trong đó, các ngành có kết quả kinh doanh lỗ nhiều nhất là ngành Bất động sản với tổng giá trị lỗ 121,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 341%), ngành Khai khoáng và Dầu khí với tổng giá trị lỗ  164,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 225%), ngành Vận tải kho bãi với tổng lỗ 34 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 214%).... 

Nguyên nhân chính cũng là ảnh hưởng của đại dịch covid-19 khiến cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ngưng trệ.