Khách hàng giảm gửi tiền vào ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Trần Anh - 16:40, 24/10/2018

TheLEADERBáo cáo tài chính của ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho thấy, tổng tiền gửi của khách hàng vào ngân hàng này đã giảm gần 19.000 tỷ đồng trong quý 3 vừa qua.

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa có quý báo cáo kết quả kinh doanh kém khả quan. Theo đó, lợi nhuận sau thuế trong quý 3 của ngân hàng chỉ đạt 280 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng đạt lợi nhuận 826 tỷ đồng, giảm 27%.

Từ đầu năm đến nay, quy mô tín dụng của LienVietPostBank tăng 15% lên trên 115.000 tỷ đồng. Trong khi đó tiền gửi của khách hàng vào ngân hàng lại giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, còn 127.541 tỷ đồng. Nếu so với báo cáo quý 3, tiền gửi của khách hàng đã giảm đến 19.000 tỷ đồng.

Khách hàng giảm gửi tiền vào ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Nguồn: Báo cáo tài chính LienVietPostBank

Giải trình của ngân hàng cho biết, huy động vốn đã và đang dịch chuyển sang hướng bán lẻ nhằm tăng tính ổn định, bền vững nhưng trong ngắn hạn chi phí đầu vào sẽ tăng cao.

Kết quả là thu nhập lãi thuần của ngân hàng suy giảm. Riêng quý vừa qua, thu nhập lãi thuần đạt 1.266 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với mức 1.361 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần đạt gần 3.590 tỷ đồng, giảm 8% so với năm ngoái.

Cuối tháng 8 vừa qua, ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 50 triệu USD, kỳ hạn 03 năm với JPMorgan Chase Bank, Chi nhánh Singapore. Khoản vay sẽ giúp bổ sung nguồn ngoại tệ trung dài hạn, cải thiện cơ cấu huy động và đáp ứng một phần nhu cầu vay ngoại tệ của các doanh nghiệp trong nước.

Để vay được 50 triệu USD, LienVietPostBank đã phải thế chấp 7 trái phiếu Chính phủ mà ngân hàng mua từ các đợt phát hành của Kho Bạc Nhà Nước. Tổng giá trị các trái phiếu này là 1.449 tỷ đồng, cao hơn gần 50% so với giá trị khoản vay từ JP Morgan Chase.

Trong khi mảng kinh doanh lõi không thuận lợi, LienVietPostBank phải bù đắp cho những khoản lỗ ở mảng kinh doanh khác. Ngân hàng báo lỗ kinh doanh ngoại hối 21,2 tỷ đồng đồng thời báo lỗ 57,3 tỷ đồng từ các hoạt động khác trong quý vừa qua. Tính từ đầu năm 2 khoản này đã lỗ 230 tỷ đồng.

Các hoạt động còn lại gồm dịch vụ ngân hàng và mua bán chứng khoán có lãi gần 120 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Quá trình mở rộng mạng lưới của ngân hàng trong thời gian gần đây dẫn đến chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng công nghệ, chi phí nhhana sự, quản lý gia tăng. Riêng trong quý 3, chi phí hoạt động tăng 21% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, chi phí tăng lên 2.107 tỷ đồng, tăng 15%.

Ngoài ra chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng tăng gần gấp đôi trong quý 3, lũy kế 9 tháng đầu năm là 351 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 473 tỷ đồng. Hiện ngân hàng đang trích lập 1.294 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng cho quy mô nợ xấu khoảng 1.523 tỷ đồng (tỷ lệ khoảng 1,3%).

Ngoài nợ xấu phân loại trong danh mục cho vay, LienVietPostBank đang bán 1.609 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC để nắm giữ trái phiếu đặc biệt. Ngân hàng đã dự phòng 860 tỷ đồng cho số trái phiếu này.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt được xem là ngân hàng có mạng lưới lớn nhất Việt Nam, hiện diện trên tất cả tỉnh, thành toàn quốc với hơn 360 Chi nhánh, Phòng Giao dịch, hơn 1.000 Phòng Giao dịch Bưu điện và quyền khai thác hơn 10.000 Điểm giao dịch Bưu điện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến cấp huyện, xã.