Nhà đầu tư ngoại rót 10,6 tỷ USD vào Việt Nam trong 7 tháng đầu 2019

Lam Giang - 07:56, 29/07/2019

TheLEADERƯớc tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 10,6 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 20,2 tỷ USD, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, có hơn 2.000 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 8,3 tỷ USD, bằng 63% so với cùng kỳ năm 2018.

Về điều chỉnh vốn, có 791 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng vốn đăng ký tăng thêm 3,4 tỷ USD, bằng 69% so với cùng kỳ năm 2018.

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có hơn 4.387 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 8,5 tỷ USD, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm gần 42% tổng vốn đăng ký.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư ngoại đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của nhà nhà đầu tư ngoại. 

Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ.

Nhà đầu tư ngoại rót 10,6 tỷ USD vào Việt Nam trong 7 tháng

Theo đối tác đầu tư, có 99 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI tại Việt Nam, trong đó Hồng Kông đứng thứ nhất, Hàn Quốc đứng thứ hai và Trung Quốc đứng vị trí thứ ba. Singapore, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm.

Nhà đầu tư ngoại rót 10,6 tỷ USD vào Việt Nam trong 7 tháng 1

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 55 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất, theo sau là TP.HCM, Bình Dương.

Nhà đầu tư ngoại rót 10,6 tỷ USD vào Việt Nam trong 7 tháng 2

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô đạt 101 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 99,8 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ 2018.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 82,5 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 57% kim ngạch nhập khẩu.