Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup bất động sản Propzy huy động thành công 25 triệu USD

Propzy đang có 30 trung tâm giao dịch bất động sản truyền thống, với tổng số 400 nhân viên bán hàng.

Propzy Việt Nam đang gọi vốn 25 triệu USD

Dự kiến, đến quý 2/2020, startup Propzy sẽ bắt đầu có lãi, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng sang các thị trường bất động sản khác gồm: Hà Nội và các khu vực lân cận.