Sau đại án, PVN xin giữ lại 32% lãi dầu khí và 50% tiền từ cổ phần hóa

Minh Anh - 21:07, 16/04/2018

TheLEADERTập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vừa có đề án tài cơ cấu toàn diện và xin Chính phủ nhiều cơ chế đặc thù.

Sau đại án, PVN xin giữ lại 32% lãi dầu khí và 50% tiền từ cổ phần hóa
PVN quyết cải tổ sau các đại án. Ảnh minh họa

Theo văn bản gửi Bộ Công thương về đề án tái cơ cấu toàn diện giai đoạn 2017 – 2025 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), tập đoàn này định hướng sẽ tinh gọn bộ máy và xin Chính phủ cho hưởng một số quy định đặc thù.

Cụ thể, PVN xin Chính phủ cho hưởng một số quy định đặc thù như được giữ lại 32% lãi dầu khí nước chủ nhà, được giữ lại 50% tiền cổ phần hóa/thoái vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, được tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm, được mở rộng phân cấp phân quyền trong đầu tư dầu khí.

Đồng thời xin trích 17% doanh thu từ các dự án dầu khí trong nước để lập quỹ tìm kiếm thăm dò.

Bên cạnh đó, PVN cũng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục đứng ra bảo lãnh các khoản vay để thực hiện dự án nhà máy điện, giúp PVN tiếp cận nguồn vay chi phí thấp.

Với những kiến nghị trên, tập đoàn này tính toán cùng việc phát hành thêm 500 triệu USD trái phiếu vào 2020, bán bớt một nhà máy nhiệt điện than, dòng tiền tích lũy của PVN được cân đối và bảo đảm an toàn.

PVN sẽ tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý từ 23 ban xuống còn 13 ban, từ 3 văn phòng đại diện xuống còn hai văn phòng đại diện.

Đồng thời, sáp nhập hàng loạt ban như: Ban kế toán và kiểm toán sáp nhập với ban tài chính, ban hợp tác quốc tế sáp nhập với văn phòng, ban thanh tra sáp nhập với ban pháp chế, ban xây dựng sáp nhập với ban đầu tư phát triển.

Từ nay đến năm 2019, PVN sẽ thoái vốn toàn bộ khỏi các công ty con như: Tổng công ty Bảo dưỡng - sửa chữa công trình dầu khí (PVMR), Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí (PVC), Công ty CP PVI (tiền thân là Công ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam).

Ngoài ra, từ nay đến năm 2020, PVN sẽ chỉ thoái vốn một phần tại các công ty như: Tổng công ty khí Việt Nam (PVGas), Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo), Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Trong giai đoạn này, PVN chưa tiến hành cổ phần hóa đối với Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) mà phải chờ đến 2025, khi PVEP có lãi 3 năm trước khi cổ phần hóa.

Riêng với các đơn vị PVN nắm 100% vốn điều lệ sẽ giảm từ 5 xuống còn 2 đơn vị. Cụ thể, PVN sẽ không giữ cổ phần kiểm soát tại PV Oil, PV Power và BSR, giữ lại PVEP và Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS).

Những doanh nghiệp PVN nắm nhiều hơn 50% vốn điều lệ cũng giảm từ 11 xuống còn 8 đơn vị. Các doanh nghiệp liên doanh, liên kết mà PVN giữ ít hơn 50% vốn điều lệ bị cắt từ 12 xuống còn 8 đơn vị.