Sớm hoàn thành dứt điểm việc bồi thường thiệt hại do sự cố Formosa

Minh Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERPhó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo sớm hoàn thành dứt điểm việc bồi thường thiệt hại cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.

Sớm hoàn thành dứt điểm việc bồi thường thiệt hại do sự cố Formosa
Ảnh minh hoạ

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trương Hoà Bình tại cuộc họp lần thứ VII Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Theo Văn phòng Chính phủ, đến nay, trên địa bàn 4 tỉnh miền Trung, về cơ bản tình hình an ninh ổn định, hoạt động khai thác, nuôi trồng, kinh doanh, khai thác thuỷ sản hầu như đã trở lại bình thường, người tiêu dùng cơ bản đã yên tâm tiêu thụ các sản phẩm hải sản biển, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đã đạt trên 80% số kinh phí được tạm cấp ba đợt vừa qua.

Tuy nhiên, do nhiều ý do khách quan, chủ quan, công tác chi trả bồi thường ở một số nơi chưa đạt yêu cầu đề ra về lượng và tiến độ. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại 4 tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, phức tạp, các thế lực thù địch, các đối tượng cực đoan tôn giáo tiếp tục lợi dụng sự cố này để kích động, xúi giục, lôi kéo nhân dân, giáo dân tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự xã hội.

Do đó, để đảm bảo mục tiêu sớm hoàn thành dứt điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và đề án đã được phê duyệt, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành việc áp giá, định mức, phê duyệt tổng mức thiệt hại và chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg và 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và lượng kinh phí đã được tạm cấp trước 30/6/2017; tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Tài chính xem xét ứng tiếp kinh phí cho các địa phương và chủ trì phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đồng ý giải quyết số hải sản lưu kho theo đề nghị của tỉnh Quảng Bình (3.096,5 tấn trong đó có 134,6 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy) và tỉnh Quảng Trị (21,05 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm) đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm và các tổ công tác liên ngành xác nhận.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xem xét việc bổ sung một số đối tượng theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 4 tỉnh thống kê các đối tượng thực sự bị thiệt hại đề xuất bổ sung cả về lượng và kinh phí dự kiến bồi thường có đủ căn cứ xác minh và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính. 

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bởi đây là đợt rà soát, bổ xung cuối cùng để giải quyết dứt diểm.