Analytic
Hotline: 08887 08817

Nghị định mới giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại

Nghị định 153 ra đời thay thế Nghị định 81 sẽ "cởi trói" cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ và rủi ro của nhà đầu tư cũng như tổ chức phát hành.

Hơn 4 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang lưu hành

Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt 4 tỉ USD năm 2018, tăng 30% so với năm 2017.