Analytic
Hotline: 08887 08817

Hai nguy cơ cho tương lai kinh tế Việt Nam

Kinh tế Việt Nam sẽ đối mặt với khó khăn trong tương lai khi nguồn tài nguyên dần cạn kiệt và môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng.

Việt Nam lọt nhóm nước có nhiều tiến bộ về tài chính bền vững

Mạng lưới ngân hàng bền vững (SBN) đánh giá Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong xây dựng khung chính sách thúc đẩy tài chính bền vững.