Vietcombank bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao

An Nhiên - 17:02, 15/12/2017

TheLEADERNgân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam vừa tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Theo tin từ Vietcombank, sáng 15/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

Theo đó, Hội đồng quản trị Vietcombank đã quyết định bổ nhiệm ông Eiji Sasaki (Quốc tịch Nhật Bản), Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank kể từ ngày 15/12/2017.

Quyết định bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Kế toán trưởng Vietcombank giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank kể từ ngày 15/12/2017.

Quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank kể từ ngày 15/12/2017.

Quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trưởng Ban Chiến lược và Thư ký Tổng hợp Vietcombank giữ chức vụ Kế toán trưởng Vietcombank kể từ ngày 15/12/2017.

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Giám đốc Khối Bán buôn kiêm Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp Trụ sở chính kể từ ngày 15/12/2017.

Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Huy Hoàng - Phó Giám đốc Vietcombank Sở Giao dịch giữ chức vụ Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng TSC Vietcombank kể từ ngày 15/12/2017, thay cho ông Lê Quang Vinh vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank.

Quyết định điều động ông Lưu Tuấn Linh - Trưởng phòng Kinh doanh vốn TSC giữ chức vụ Trưởng Ban Chiến lược và Thư ký tổng hợp TSC Vietcombank kể từ ngày 15/12/2017, thay cho ông Lê Hoàng Tùng vừa được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Vietcombank.

Quyết định điều động ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng Vốn tín dụng quốc tế TSC giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh vốn TSC Vietcombank kể từ ngày 15/12/2017.

Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành phòng Vốn tín dụng quốc tế TSC cho ông Lại Ngọc Quý – Phó Trưởng phòng Vốn tín dụng quốc tế TSC kể từ ngày 15/12/2017 cho đến khi có nhân sự Trưởng phòng.