Analytic
Hotline: 08887 08817

Ngành sản xuất lạc quan dù các điều kiện kinh doanh suy giảm

Các công ty lĩnh vực sản xuất vẫn lạc quan về sản lượng trong tương lai dù sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm vào tháng vừa qua.

PMI tháng 12: Số đơn đặt hàng mới tăng 49 tháng liên tiếp

Các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã cải thiện trong tháng 12 nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn.

Dấu hiệu kết thúc giai đoạn trì trệ của ngành sản xuất Việt Nam

Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã tăng trưởng trở lại trong tháng 11, khi sản lượng tăng lần đầu tiên trong ba tháng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn.

PMI tháng 9: Mức độ lạc quan trong kinh doanh chạm đáy

Sản lượng ngành sản xuất Việt Nam giảm trong tháng 9 giữa bối cảnh tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục chậm lại.

Chỉ số PMI tháng 5: Đơn đặt hàng mới đạt đỉnh năm

Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất trong tháng 5 cho thấy độ lạc quan về kinh doanh đạt mức cao của 6 tháng.

PMI ngành sản xuất tháng 4 đạt đỉnh năm

Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất cho thấy việc làm lần đầu tiên tăng trong ba tháng, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh và chi phí đạt đỉnh 5 tháng.

Chỉ số PMI Việt Nam tháng 3: Lĩnh vực sản xuất tăng tốc

Tăng trưởng sản lượng đạt mức cao của 4 tháng khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh.

PMI lĩnh vực sản xuất tháng 2 chạm đáy gần 3 năm

Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tháng 2 của Việt Nam đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2016 do số lượng việc làm giảm.

Các doanh nghiệp Việt gia tăng sản xuất dù lực cầu thị trường thế giới giảm

Mặc dù nhu cầu chung trên thị trường thế giới có dấu hiệu yếu đi trong nhiều tháng gần đây nhưng các nhà sản xuất Việt Nam vẫn kỳ vọng sẽ gia tăng sản lượng mạnh trong 12 tháng tới.

PMI tháng 9 chạm đáy 10 tháng, niềm tin kinh doanh tăng trở lại

Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tháng 9 của Việt Nam cho thấy giá cả đầu ra giảm lần đầu tiên trong 13 tháng, sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới cũng như việc làm đều tăng chậm hơn; nhưng niềm tin kinh doanh đang tăng trở lại.