Analytic
Hotline: 08887 08817

Ngân hàng Quốc Dân: Thời cơ và thách thức tăng vốn

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và nhiều ngân hàng khác đang chạy đua tăng vốn nhằm đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn theo các chuẩn mực của Basel II.

Long Giang Land âm thầm mở rộng danh mục đầu tư

Bên cạnh việc tham gia đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án tại các địa phương, Long Giang Land tích cực mua cổ phần tại những công ty có sở hữu quỹ đất.

NCB định hướng dẫn đầu về ứng dụng ngân hàng số

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của NCB đã thông qua kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đề án tái cấu trúc năm 2019.

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay đạt 3.200 tỷ đồng

Trở thành ngân hàng dẫn đầu về Digital Banking và Top 10 ngân hàng đa năng về hiệu quả hoạt động là những mục tiêu TPBank đã đặt ra tại đại hội cổ đông năm 2019.

MSB chính thức niêm yết cổ phiếu vào quý 3

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của MSB hôm nay đã thông qua quyết định niêm yết cổ phiếu của ngân hàng trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và quý 3 năm nay.