10.463 tỷ đồng nợ của BIDV có khả năng mất vốn

Minh An - 09:19, 26/10/2017

TheLEADERĐến cuối tháng 9, BIDV có tổng cộng 17.245 tỷ đồng nợ xấu, tăng khoảng 20% so với đầu năm.

10.463 tỷ đồng nợ của BIDV có khả năng mất vốn
Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng BIDV tăng lên 2,08%

BIDV thông báo đạt 4.309 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm. Lợi nhuận của ngân hàng đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái dù thu nhập lãi thuần tăng đến 37% trong cùng kỳ.

Kết quả suy giảm lợi nhuận của ngân hàng diễn ra sau khi hợp nhất các công ty con, bao gồm cả các ngân hàng tại Lào và Campuchia. Trong khi tại riêng ngân hàng mẹ BIDV lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 4.866 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Ngoài ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDV nắm giữ 98,5%) và ngân hàng Liên doanh Việt Lào (BDIV nắm giữ 65%), ngân hàng này còn 9 công ty con khác gồm 2 công ty chứng khoán, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, công ty bảo hiểm BIDV, công ty BIDV Quốc tế, công ty ĐT&PT Quốc tế, công ty ĐT&PT Campuchia, liên doanh bảo hiểm Lào Việt và công ty cho thuê tài chính BIDV SumiTrust.

Các công ty con được hợp nhất có tổng tài sản chỉ hơn 20 nghìn tỷ đồng, chiếm chưa đến 2% tổng tài sản của BIDV.

Tuy nhiên trong số 17.245 tỷ đồng nợ xấu mà BIDV đang ghi nhận, các công ty con chiếm gần 2.000 tỷ đồng, tương đương 11,5%. Riêng trong 9 tháng đầu năm các khoản cho vay của công ty con phải trích lập hơn 300 tỷ đồng dự phòng.

Tổng dự phòng rủi ro tín dụng từ đầu năm của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm là 11.887 tỷ đồng. Báo cáo cho thấy, BIDV đã trích lập dự phòng rất lớn trong quý III vừa qua (5.555 tỷ đồng, chiếm 74% lợi nhuận hoạt động).

Việc tăng trích lập dự phòng đã làm suy giảm lợi nhuận của ngân hàng, tuy nhiên, theo BIDV, việc này nhằm nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo khả năng bù đắp các tổn thất đối với các khoản tín dụng tiềm ẩn rủi ro.

Trong 9 tháng đầu năm nay, BIDV đã đẩy nhanh việc xử lý các khoản nợ khó thu hồi bằng nguồn dự phòng. Cụ thể, 3.821 tỷ đồng dự phòng đã được sử dụng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, trong danh mục cho vay khách hàng, BIDV cũng ghi nhận quy mô nợ xấu tăng lên mức 17.000 tỷ đồng so với 14.300 tỷ đồng hồi đầu năm nay. Trong đó riêng nợ có khả năng mất vốn là 10.463 tỷ đồng, tăng thêm hơn 3.400 tỷ đồng.

Tuy vậy, do quy mô tín dụng tăng trưởng mạnh 14,5% nên tỷ lệ nợ xấu của BIDV không tăng đột biến, hiện ở mức 2,08% so với 1,99% cuối năm ngoái.

So với tăng trưởng tín dụng toàn nghành ngân hàng (12,9%), BIDV tăng nhanh hơn. Đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, tín dụng của ngân hàng này tăng gần 20%. Mảng bán lẻ hiện chiếm khoảng 26% tổng dư nợ của BIDV.

Tổng tài sản của BIDV đã tăng thêm 12% lên mức 1.125 nghìn tỷ đồng, đưa ngân hàng trở thành một trong những ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam.