7 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước bội chi 61,8 nghìn tỷ đồng

An Chi - 13:25, 29/07/2017

TheLEADERTổng cục Thống kê cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 15/7/2017, ngân sách Nhà nước bội chi 61,8 nghìn tỷ đồng.

7 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước bội chi 61,8 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2017 ước tính đạt 584,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48,2% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa 462,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,7% dự toán năm; thu từ dầu thô 24,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán năm; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 96,1 nghìn tỷ đồng, bằng 53,4% dự toán năm.

Trong cơ cấu thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 56 nghìn tỷ đồng, bằng 87,9% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 43,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 90,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6%; thu thuế bảo vệ môi trường 20,4 nghìn tỷ đồng, bằng 45,1%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 84,2 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 95 nghìn tỷ đồng, bằng 33,2%.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2017 ước tính đạt 646,4 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 474 nghìn tỷ đồng, bằng 52,9%; chi trả nợ lãi 60,1 nghìn tỷ đồng, bằng 60,8%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 110,4 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán năm. 

Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2017 ước tính đạt 110 nghìn tỷ đồng, bằng 67,1% dự toán năm. Như vậy, tính từ đầu năm đến ngày 15/7/2017, ngân sách nhà nước bội chi 61,8 nghìn tỷ đồng.

Về thực trạng này, trước đó, tại báo cáo kinh tế vĩ mô quý II/2017, TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Kinh tế và chính sách nhận định, bội chi ngân sách nhà nước giảm đáng kể trong hai quý đầu năm. 

"Tuy nhiên, nguyên nhân của điều này xuất phát từ thực tế giải ngân chậm vốn đầu tư công trong thời gian qua. Do đó, từ nay đến cuối năm, dự báo chi ngân sách sẽ tăng mạnh do Nhà nước đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư", TS. Nguyễn Đức Thành cho biết.