Analytic
Hotline: 08887 08817

Becamex IJC thu về 1.000 tỷ đồng để đầu tư dự án mới

Nhà đầu tư đặt kỳ vọng vào triển vọng kinh doanh dự án nhà ở của Becamex IJC trong bối cảnh thị trường bất động sản Bình Dương tăng trưởng đột phá.