Analytic
Hotline: 08887 08817

Doanh nghiệp Việt cần có kế hoạch thích ứng với Covid-19 để bứt phá

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, để vượt qua đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp Việt cần tận dụng tốt những cơ hội do khủng hoảng mang lại, không nên "xua đuổi" nó mà cần thích ứng để tạo động lực mới cho tăng trưởng.