Analytic
Hotline: 08887 08817

Tiềm năng du lịch Việt Nam so sánh với Thái Lan

Việt Nam hội đủ tất cả các yếu tố để du lịch tiếp tục tăng tốc và bám đuổi Thái Lan để cùng trở thành 2 cường quốc du lịch song hành phát triển.