Analytic
Hotline: 08887 08817

Doanh nghiệp làm gì để kiểm kê và giảm nhẹ khí thải

Kiểm kê và thực hiện khí thải nhà kính là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp nằm trong danh mục của Chính phủ, cũng như một số doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh của cơ chế CBAM.

Doanh nghiệp xuất khẩu phải chủ động ứng phó thuế carbon

Nhóm doanh nghiệp xuất khẩu một số loại hàng hóa vào EU có thể sẽ phải đóng thêm phí carbon theo cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới.

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam?

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU sẽ tác động trực tiếp lên 4 nhóm ngành sản xuất, xuất khẩu lớn của Việt Nam là sắt thép, xi măng, nhôm và phân bón.

Đề xuất đưa tái chế thành ngành công nghiệp ưu tiên

Nhiều năm qua, Việt Nam đặt các chính sách ưu tiên dàn trải nhiều ngành công nghiệp, dẫn đến sự phát triển chưa hiệu quả, tuy nhiên một ngành rất quan trọng là công nghiệp tái chế lại chưa từng được ưu tiên.

Doanh nghiệp thích ứng thế nào trước thị trường EU đang ‘xanh hóa’

Nhiều thách thức nhưng cũng không ít cơ hội đặt ra cho doanh nghiệp khi thị trường EU ban hành nhiều quy định điều chỉnh thương mại theo hướng bền vững.

Doanh nghiệp cần thêm chính sách chuyển đổi xanh

Nhận thức về chuyển đổi xanh ngày càng được nâng cao nhưng nhiều doanh nghiệp đang không biết phải thực hành thế nào do chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích rõ ràng.

Doanh nghiệp tận dụng tương đối hiệu quả EVFTA

10 tháng năm 2022, tỷ lệ kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sang EU tận dụng Hiệp định tự do thương mại Việt Nam – EU (EVFTA) đạt hơn 25%, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Cần định giá phát thải để thích ứng với phí carbon xuyên biên giới

Thuế carbon sẽ giúp giữ lại nguồn tiền phải đóng theo cơ chế CBAM để phục vụ cho các hành động mang tính dài hạn để giảm nhẹ phát thải và chống biến đổi khí hậu của Việt Nam.