Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam đã có ứng dụng kiểm tra lây nhiễm Covid-19

COVID 19 Check là một dịch vụ giúp người dùng có thể kiểm tra được khả năng bị lây nhiễm với Covid-19 theo phân loại từ F0 tới F5 của Bộ Y tế Việt nam.

Liệu Covid 19 có gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu?

Khi các nền kinh tế lớn 'viêm phổi cấp', cả thế giới sẽ lao đao.