Analytic
Hotline: 08887 08817

Vòng luẩn quẩn ngăn doanh nghiệp Việt bước vào chuỗi cung ứng

Điều quan trọng để có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là doanh nghiệp Việt phải có cơ hội được kết nối và hiểu về yêu cầu cũng như quy trình lựa chọn đối tác của doanh nghiệp nước ngoài.

Đánh rơi 58 tỷ USD vì ít chen chân vào chuỗi giá trị toàn cầu

Nội địa hóa thấp đang khiến Việt Nam bỏ lỡ nhiều lợi ích từ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng như xuất khẩu đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Funding Societies huy động thêm 27 triệu USD, tăng cho vay DNVVN

Khoản đầu tư sẽ được Funding Societies sử dụng để phát triển các giải pháp tài chính sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp chưa tiếp cận được nguồn vốn phù hợp tại 5 thị trường là Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

90% doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa sẵn sàng cung ứng cho công ty quốc tế

Thiếu kinh nghiệm và hiệu quả là những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) Việt Nam khó tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

SHB nhận vốn từ IFC để tăng cường cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ

Khoản vay 120 triệu USD từ IFC sẽ giúp SHB có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nhiều hơn, và thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam được đánh giá cao về trải nghiệm nhân viên

Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ cần tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân viên hơn nữa, từ đó giảm nguy cơ mất đi những tài năng hàng đầu và bảo vệ sự phát triển của công ty.

IFC cấp khoản vay 100 triệu USD cho OCB

Dự kiến đến năm 2024, OCB sẽ tăng gấp đôi danh mục cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam