Analytic
Hotline: 08887 08817

GDP quý I tăng 5,66%

Mức tăng này được đóng góp chủ yếu bởi sự khởi sắc ở khu vực công nghiệp và xây dựng, cùng với sự sôi động ở khu vực dịch vụ.

Ánh sáng cuối đường hầm cho tăng trưởng kinh tế

Ngôi sao hy vọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2024 nằm ở đầu tư công, tăng trưởng xuất khẩu và khả năng phục hồi của thị trường bất động sản, du lịch.

10 điểm nhấn kinh tế - xã hội Việt Nam 2023

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức rất lớn từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước, kinh tế - xã hội năm 2023 vẫn đạt được những kết quả quan trọng, những thành tựu nổi bật ở nhiều lĩnh vực.

GDP năm 2023 tăng 5,05%

Khu vực dịch vụ đóng góp tới 62% vào tăng trưởng GDP năm nay.

Kinh tế 2024 còn khó khăn

Những khó khăn với tăng trưởng kinh tế năm 2023 gần như vẫn chuyển tiếp, kéo dài sang năm 2024.

Quốc hội thông qua mục tiêu GDP năm 2024 tăng 6 – 6,5%

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 được Quốc hội giao cho Chính phủ là 6-6,5%, lạm phát 4-4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 4.730 USD, tốc độ tăng năng suất lao động 4,8 – 5,3%.

GDP 9 tháng tăng 4,34%, chỉ cao hơn 2 năm đầu Covid-19

Khu vực dịch vụ đóng góp chủ yếu gần 70% vào tăng trưởng 9 tháng qua. Mức tăng 4,24% chỉ cao hơn tốc độ tăng của GDP 9 tháng năm 2020 và 2021 trong 12 năm qua.

Áp lực tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm

Với mức tăng trưởng GDP 3,72% trong 6 tháng đầu năm, áp lực tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề, có quý sẽ phải tăng hơn 10% để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% cho cả năm 2023.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm, GDP 6 tháng cuối phải tăng 8,9%

Theo kịch bản tăng trưởng mới, để GDP cả năm tăng 6,5% như mục tiêu Quốc hội đã thông qua, tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt 8,9%.

Lý do GDP năm 2023 dự kiến không đạt mục tiêu đề ra

Tăng trưởng kinh tế năm nay không đạt mục tiêu đề ra 6-6,5% do nền kinh tế chịu tác động kép chưa từng có.