Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup game blockchain huy động 1,7 triệu USD

Sau khi gây quỹ thành công, Heroverse được kỳ vọng nối tiếp những bước tiến của Axie Infinity trên thị trường NFT Game.