Analytic
Hotline: 08887 08817

Công cụ đắc lực giúp thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

Theo chuyên gia HSBC, những thỏa thuận hợp tác chuyển dịch năng lượng công bằng giúp gia tăng hợp tác, tìm kiếm nguồn tài trợ, và triển khai kế hoạch phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của mỗi quốc gia.

Bài toán nguồn nhân lực cho chuyển dịch năng lượng

Chuyển dịch việc làm theo hướng xanh hóa là yếu tố cấp thiết để đảm bảo thực hiện các mục tiêu bền vững và chuyển dịch năng lượng.

Ra mắt trung tâm khởi nghiệp về biến đổi khí hậu

Trung tâm Hợp tác khởi nghiệp về biến đổi khí hậu (CCE Hub) vừa được thành lập dưới sự hợp tác của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông và Công ty CP Công nghệ VMO holdings.

Tương lai mơ hồ của điện than Việt Nam

Trong số các nhà máy nhiệt điện than được lên kế hoạch cho giai đoạn tới 2030, một vài dự án vẫn đang trong giai đoạn đàm phán hợp đồng, và thậm chí, nhiều dự án khác lại đang chật vật trong việc đảm bảo vốn.

Ba lưu ý trong phát triển hydro tại Việt Nam

Hydro xanh là một trong những giải pháp nổi bật trong tiến trình 'xanh hóa', nhưng đây vẫn là lĩnh vực mới với Việt Nam, đòi hỏi khung pháp lý toàn diện, cũng như nghiên cứu và phát triển công nghệ nhiên liệu hydro xanh.

Năng lượng hydro xanh – ‘nhỏ nhưng có võ’

Đại diện UNDP nhận định, việc thực hiện thành công các mục tiêu về khí hậu của Việt Nam sẽ cần sự đóng góp vai trò tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa từ năng lượng hydro xanh, với tiềm năng sẽ phát triển trong thời gian tới.

Mục tiêu tham vọng về sản xuất hydrogen

Hệ sinh thái hydro sạch dựa trên nền tảng năng lượng tái tạo dự tính có tiềm năng đóng góp 40-45 tỷ USD hàng năm vào năm 2050.

Ước tính giá điện sản xuất kinh doanh tăng gấp rưỡi hai năm tới

Tăng tỷ lệ nhà máy điện tham gia thị trường điện có thể giúp giảm mức độ tăng giá điện, theo nghiên cứu từ VIETSE.

Gói tài chính mới 15,5 tỷ USD giúp Việt Nam chuyển dịch năng lượng

Dự kiến chương trình sẽ được công bố trước tháng 11/2023, hướng vào các dự án điện gió, điện mặt trời, truyền tải, xe điện và một số lĩnh vực khác.