Analytic
Hotline: 08887 08817

5 phẩm chất của doanh nghiệp kiên cường

Theo Deloitte, những doanh nghiệp kiên cường có khả năng vượt qua xáo trộn cao gấp ba lần so với những tổ chức không có nền văn hóa này.

Dấu ấn kiên cường của doanh nghiệp xã hội KOTO

Kiên cường là từ khóa của doanh nghiệp xã hội KOTO, trong suốt 23 năm hình thành và phát triển, suốt hơn 2 năm đương đầu với dịch bệnh, vẫn duy trì niềm lạc quan để thực hiện cam kết với cộng đồng.