Analytic
Hotline: 08887 08817

Hết Singles' Day, các nhà bán lẻ trực tuyến lại tất bật cho Black Friday và Cyber Monday

Các hãng bán lẻ trực tuyến không muốn khách hàng đợi đến ngày Thứ Sáu Đen hay ngày Thứ Hai Điện tử - Cyber Monday mới bắt đầu mua hàng. Họ muốn khách hàng dốc hầu bao ngay từ bây giờ.

Nielsen: Đàn ông Việt ngày càng chủ động trong việc mua sắm

Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam mới đây của hãng Neilsen đã chỉ ra rằng: Quan điểm việc mua sắm chỉ dành riêng cho phụ nữ đã không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại.