Analytic
Hotline: 08887 08817

Ra mắt nền tảng công nghệ bất động sản Cenhomes.vn

Nền tảng bất động sản, ứng dụng những công nghệ 4.0 tiên phong trong thị trường bất động sản - Cenhomes.vn đã được ra mắt hôm qua tại Cung Điền kinh Quốc gia, TP. Hà Nội.