Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhà thầu xây dựng lo phá sản, muốn được giãn nợ

Hầu hết các nhà thầu xây dựng và vật liệu xây dựng đều đang trong tình trạng bị chủ đầu tư nợ, dẫn đến doanh nghiệp nợ ngân hàng, nợ nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nợ lương nhân viên và cả nợ thuế.

Để không lãng phí một mũi vaccine nào

Làm thế nào để thực hiện “mục tiêu kép” trong tình hình nguy cấp của đại dịch Covid-19.

Gỡ khó cho ngành vật liệu xây dựng

Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước trong chức năng, nhiệm vụ gỡ khó cho ngành vật liệu xây dựng.