Analytic
Hotline: 08887 08817

Ra mắt nền tảng gọi vốn cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam

Powerpass sẽ giúp doanh nghiệp huy động từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy chiến dịch, mà không thu phí trong giai đoạn đầu của dự án.