Analytic
Hotline: 08887 08817

BK Holdings tổ chức tọa đàm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong trường đại học

Tọa đàm với chủ đề "Kiến tạo tương lai: Giải pháp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong nhà trường" được Hệ thống doanh nghiệp BK Holdings cùng Đại học Macquarie (Úc) tổ chức ngày 6/3.

Kết nối Trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp các trường đại học, cao đẳng

Sau 4 tháng ra mắt, mạng lưới Trung tâm đổi mới sáng tạo khởi nghiệp các trường đại học cao đẳng tại Việt Nam đã kết nối được 26 thành viên và triển khai được một số hoạt động ấn tượng.