Analytic
Hotline: 08887 08817

Vận thế và dụng lực để dẫn dắt cuộc chơi

Khai thác xu thế thời đại là điều rất quan trọng đối với doanh nghiệp, nhưng quan trọng hơn là năng lực xây dựng, khai thác các xu thế đó để tạo lực cho mình và rồi sử dụng thế và lực để dẫn dắt cuộc chơi.