Agribank giảm lãi suất cho vay ngắn hạn xuống 6%

Minh An - 18:05, 10/01/2018

TheLEADERNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) cũng giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn xuống 7,5%/năm.

Agribank cho biết, kể từ ngày 10/01/2018, ngân hàng giảm lãi suất cho vay ngắn hạn từ tối đa 6,5%/năm xuống còn tối đa 6,0%/năm và giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 8%/năm xuống còn từ 7,5%/năm đối với các khách hàng là đối tượng ưu tiên theo TT39/2016/TT-NHNN có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Các nhóm khách hàng được ưu tiên thuộc 5 lĩnh vực gồm:

Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại;

Phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao).

Đây là động thái của Agribank trong việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tín dụng ngân hàng cần tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện tích cực thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế.Tín dụng tiếp tục được mở rộng hợp lý và tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển và tạo động lực cho tăng trưởng.

Agribank cho biết, năm 2017 cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn đang chiếm tới 74% tổng dư nợ và chiếm 51% thị phần tín dụng toàn ngành ngân hàng đầu tư lĩnh vực này.

Sáng nay, Vietcombank cũng công bố giảm lãi suất cho vay ngắn hạn xuống 6% cho các khách hàng mới từ 15/8 và điều chỉnh lãi suất các khoản vay cũ có lãi suất trên 6% xuống còn 6% đối với 5 lĩnh vực ưu tiên và hai loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp và đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018 diễn ra hôm qua, lãnh đạo 3 ngân hàng Agribank, Vietcombank và Vietinbank, đã đưa ra cam kết giảm lãi suất trong thời gian tới, góp phần hỗ trợ khách hàng giảm bớt chi phí vốn.