Analytic
Hotline: 08887 08817

'Cần cả làng để giáo dục một đứa trẻ'

Sự thiếu gắn kết giữa các bộ phận liên quan đến giáo dục, đặc biệt là giáo dục tiểu học đến trung học đang khiến các vấn đề trở nên phức tạp hơn tại Việt Nam.

Bỏ 12.000 tỷ đào tạo 9.000 tiến sỹ: Chất lượng không đảm bảo sẽ là vô ích!

Theo TS. Lê Đăng Doanh, việc xin ý kiến đào tạo 9.000 tiến sỹ của Bộ Giáo dục phải gắn với chất lượng thật. Số lượng tiến sỹ nhiều mà chất lượng không đảm bảo thì cũng chỉ là vô ích.