Cập nhật chính sách thuế dự kiến áp dụng cho 3 đặc khu kinh tế

Thu Phương - 08:05, 12/09/2017

TheLEADERMiễn tối đa 10 năm thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế 4 năm và giảm 50% 9 năm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án đầu tư... đó là hàng loạt các ưu đãi về thuế được quy định tại Dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Cập nhật chính sách thuế dự kiến áp dụng cho 3 đặc khu kinh tế
Ba đặc khu kinh tế sẽ được hưởng chính sách thuế đặc biệt. Ảnh minh họa CNN

Miễn tối đa 10 năm thuế thu nhập cá nhân

Dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt mới nhất ngày 31/8/2017 đã quy định nhiều chính sách ưu đãi về thuế rất hấp dẫn tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Theo đó, về thuế thu nhập cá nhân, dự thảo luật quy định, miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời gian 5 năm nhưng không quá năm 2030 và giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong các năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của cá nhân làm việc tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời gian 10 năm nhưng không quá năm 2030 và giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong các năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao làm việc tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Miễn thuế nhập khẩu 7 năm đối với các vật tư trong nước chưa sản xuất được

Về ưu đãi thuế xuất, nhập khẩu, dự thảo luật quy định đối với khách tham quan du lịch là người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài được mua hàng hóa miễn thuế ở khu phi thuế quan bằng định mức miễn thuế nhập khẩu đối với hành lý của người nhập cảnh cho từng lần nhập cảnh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu/1 người/1 ngày và không quá 4 lần trong 1 tháng (30 ngày liên tục).

Đối với khách du lịch là người Việt Nam có thời gian lưu trú từ 1 ngày trở lên (trên 24 giờ) tại cơ sở lưu trú trên địa bàn đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được mua hàng hoá miễn thuế ở khu phi thuế quan với định mức quy định và không quá 2 lần trong 1 tháng.

Người nhập cảnh tại sân bay, bến cảng thuộc đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt bằng hộ chiếu, giấy thông hành hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi được miễn thuế nhập khẩu cho từng lần nhập cảnh không quá định mức miễn thuế nhập khẩu đối với hành lý của người nhập cảnh cho từng lần nhập cảnh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bên cạnh đó, hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được miễn thế nhập khẩu, bao gồm máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Miễn thuế nhập khẩu lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được hoặc trong nước đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc chưa phù hợp cho dự án để thực hiện dự án khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, y tế, giáo dục tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc và các dự án đầu tư

Đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc chủng loại trong nước đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc chưa phù hợp cho dự án phải theo danh mục đăng ký với Trưởng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 7 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất kinh doanh hoặc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh của dự án đầu tư đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất kinh doanh của dự án hoặc để thực hiện dự án đầu tư các khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, y tế, giáo dục tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và các dự án đầu tư.

Hàng hóa là vật liệu xây dựng từ thị trường trong nước xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan được miễn thuế xuất khẩu.

Hàng hoá xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo quy định các dự án đầu tư tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được hưởng thuế suất 10% trong thời gian 30 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế bao gồm dự án khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển và các dự án đầu tư.

Các dự án đầu tư tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Các dự án đầu tư tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt thuộc ngành, nghề sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trên địa bàn đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được hưởng thuế suất 10% trong thời gian 10 năm, miễn 02 năm và giảm 50% trong thời gian 5 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Thu nhập từ dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 17% trong 10 năm kể từ khi có thu nhập từ dự án đầu tư bất động sản.

Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kinh doanh casino được hưởng thuế tiêu thụ đặc biệt 10% trong 10 năm

Về ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt, dịch vụ kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy jackpot, máy slot và các loại máy tương tự; dịch vụ kinh doanh đặt cược tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 10% trong thời hạn 10 năm kể từ khi có doanh thu từ dịch vụ. 

Hết thời hạn 10 năm, các dịch vụ này áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án đầu tư

Về việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dự thảo luật quy định, miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa cho cả thời gian thuê đối với dự án đầu tư khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao và môi trường tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc và các dự án đầu tư.

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 36 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

Trưởng Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt quyết định cụ thể thời gian miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với từng dự án đầu tư nhưng không thấp hơn mức tối thiểu về miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật đầu tư, quy định và ban hành chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo từng khu vực, lĩnh vực làm căn cứ để xác định mức miễn giảm quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng quy định, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án đầu tư trong đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.