Chi phí công nghệ năng lượng tái tạo giảm xuống mức thấp kỷ lục

Đức Hùng - 09:53, 30/05/2019

TheLEADERChi phí cho năng lượng tái tạo khẳng định đây là giải pháp chi phí thấp để thức đẩy hành động chống biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

Chi phí công nghệ năng lượng tái tạo giảm xuống mức thấp kỷ lục
Chi phí, đặc biệt là cho các công nghệ năng lượng mặt trời và năng lượng gió, dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong thập kỷ tới.

Năng lượng tái tạo là nguồn điện rẻ nhất ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay, theo báo cáo “Renewable Power Generation Costs in 2018” (Chi phí sản xuất năng lượng tái tạo 2018) từ ​​Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA).

Điều này sẽ mở rộng lợi thế chi phí của năng lượng tái tạo, củng cố mục đích kinh doanh và củng cố vai trò của năng lượng tái tạo là động lực của sự chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Chi phí cho các công nghệ năng lượng tái tạo đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm ngoái.

Chi phí điện bình quân toàn cầu từ năng lượng mặt trời tập trung (CSP) giảm 26%, từ năng lượng sinh học giảm 14%, từ quang điện mặt trời (PV) và điện gió trên đất liền giảm 13%, từ thủy điện giảm 12%, từ địa nhiệt và điện gió ngoài khơi giảm lần lượt 1%.

Báo cáo cho biết chi phí, đặc biệt là cho các công nghệ năng lượng mặt trời và năng lượng gió, dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong thập kỷ tới.

Theo cơ sở dữ liệu toàn cầu của IRENA, hơn 3/4 công suất điện gió trên đất liền và 4/5 công suất điện mặt trời dự kiến vận hành vào năm tới sẽ cho sản lượng điện với giá thấp hơn so với các nhà máy điện chạy bằng than, dầu hoặc khí tự nhiên mới rẻ nhất.

Điều quan trọng là các nhà máy điện tái tạo vận hành với mức giá như vậy mà không cần hỗ trợ tài chính.

Điện khí hóa trên cơ sở năng lượng tái tạo cạnh tranh chi phí là xương sống của chuyển đổi năng lượng và là giải pháp phi cacbon chi phí thấp quan trọng để hỗ trợ các mục tiêu chống biến đổi khí hậu được nêu trong Thỏa thuận Paris.

“Điện tái tạo là xương sống của bất kỳ sự phát triển nào hướng đến tính bền vững,” Tổng Giám đốc IRENA Francesco La Camera cho biết.

“Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để tăng tốc phát triển điện tái tạo nếu chúng ta muốn đáp ứng các mục tiêu chống biến đổi khí hậu của Thỏa thuận Paris”, ông nhấn mạnh.